Problemlösande samtal med hjälp av KBT och ACT och framför allt med hjälp av den kontakt du och jag skapar tillsammans i rummet. Oavsett om det är arbetet, relationen, barnen eller något annat som skapar bekymmer i ditt liv; tillsammans tar vi fram en plan och fungerande verktyg för dig.

"Samtal – ett bra verktyg om du vill ha förändring och bättre balans i tillvaron"

Rikke Schau, samtalsterapeut

Du kanske har mått dåligt en tid, har svårt att hitta din väg i livet eller vet exakt vad du vill men kommer inte till skott. Oavsett anledning upplever du att det är hög tid att göra en förändring i tillvaron.

Stress, utmattning, oro, sorg eller kris kan ge ångest, nedstämdhet som inte vill släppa, koncentrationssvårigheter, sömnproblem eller tankar som oavbrutet snurrar. 

Samtalsterapi kan då vara vägen till bättre sömn, mindre stress, ökad koncentration, starkare självkänsla och bättre relationer. Jag arbetar i huvudsak med KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy).Vi arbetar tillsammans
Tillsammans tittar vi på vad som kan vara värdefullt för dig att förändra, vi hittar verktyg som du kan ta till när det svajar i livet och hanteringsstrategier som kan ta dig mot ditt mål.

Kanske träffas vi bara en gång för att kickstarta din förändringsresa. Eller vid så många tillfällen som är hjälpsamt för dig.

Existentiella funderingar
Kretsar dina tankar kring vem du är, meningen med livet, funderingar kring döden, kärleken, det besynnerliga med att vara människa? Då jag har stort intresse för, och erfarenhet av, denna inriktning på samtal är du varmt välkommen på ett eller flera samtal. Helt beroende på vad som passar dig.

Samtal om livet
När det skaver i tillvaron kan samtal om livet som pågår vara ett sätt att påverka ditt mående. Du hittar ett sätt att leva MED livet istället för att sträva EMOT det. Vi samtalar kring förhållningssätt och strategier för att ge dina barn de bästa förutsättningarna för ett rikt och givande liv. Behöver du snabbt komma vidare när du kört fast? Välkommen på en ”One-session”, ett lite längre samtal där vi hinner med både analys och att gemensamt utforma en möjlig väg framåt för dig.Jag har många års erfarenhet som samtalsterapeut med inriktning på förändringsprocesser, stress- och utmattningsproblematik, krishantering, sorgebearbetning samt samtal kring existentiella tankar och funderingar.

Utbildning:

Socionom, examen från Lunds Universitet.

Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), Kognio – Centrum för KBT, Lund.

Acceptance and commitment therapy (ACT), Centrum för psykiatriforskning. Karolinska Institutet, Stockholm läns landsting

15-metoden, tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende

Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet, Karolinska Institutet

Samtalspraktiken i Malmö, Rikke Schau
Erikslustvägen 44B, Malmö

Varmt välkommen att boka tid via telefon eller mail:

0735-60 58 71
rikke.schau<at>samtalspraktiken.com